Willis-logo

Willis Towers Watson Sweden AB
Att: Leasingskador
Box 7273
103 89 Stockholm
Sverige

Tel 08-463 89 70
kundservice@willis.com

Privacy notice - Willis Towers Watson Sweden AB
and Willis Towers Watson Oy Ab


Skadeanmälan

Loggo
  
Allrisk Leasing/ Hyra            Avbryt

Var vänlig läs igenom informationen nedan avseende anmälan om Allrisk Leasing/ Hyra.

Anmälningstid
  • För att försäkringsersättning ska beviljas måste anmälan göras inom inom sex månader efter skadedagen.
Skadereglering/handläggning
  • För att kunna göra en anmälan för ett skadat objekt måste leasingtagaren inhämta kostandsförslag och utlåtande från en reparatör. Leasingtagaren ska kontakta leverantören av objektet för hänvisning till reparatör. Kostnadsförslag och reparatörens kontaktuppgifter ska anges på anmälan.
  • Vid stöld ska en egen skriftlig redogörelse för skadans händelseförlopp och polisrapport innehållande godsförteckning bifogas och skickas till: Willis Towers Watson Sweden AB, Att: Leasingskador, Box 7273, 103 89 Stockholm
  • Vid fler än 5 skadade/stulna objekt ber vi er skicka in en specifikation där modell/fabrikat och serienummer är specificerat för respektive objekt.
  • Willis lämnar utlåtande till reparatör och leasing innehavare.
  • Vid stöld eller totalskada meddelar Willis leasingtagaren angående återköp av utrustning.
Frågor
  • Har du några frågor eller synpunkter på skadeutlåtandet är du välkommen att kontakta vår kundservice.
  • Du kommer att tilldelas ett skadenummer när anmälan är ifylld och sänd.

Jag har läst och vill göra en anmälan     Skriv ut     Avbryt