Willis-logo

Willis Towers Watson Sweden AB
Att: Leasingskador
Box 7273
103 89 Stockholm
Sverige

Tel 08-463 89 70
kundservice@wtwco.com

Privacy notice - Willis Towers Watson Sweden AB
and Willis Towers Watson Oy Ab


Skadeanmälan

Loggo
  
Willis Towers Watson Sweden AB

Willis Towers Watson Sweden AB är Release Finans försäkringsmäklare för försäkringslösningar gällande Leasing/Hyra. Willis Towers Watson Sweden AB ansvarar för skaderutiner och handläggning av skadeärenden samt försäkringsinformation till Release Finans avtalspart.

Leasing/Hyra