Willis-logo

Willis AB
Att: Leasingskador
Box 7273
103 89 Stockholm
Sverige

Tel 08-463 89 65
kundservice@willis.com

Privacy notice - Willis Towers Watson Sweden AB
and Willis Towers Watson Oy Ab


Skadeanmälan

  
Willis AB

Willis AB är en försäkringsmäklare som tagit fram en försäkringslösning för skadehantering gällande Leasing/ Hyra. Willis AB ansvarar för skaderutiner och handläggning av skadeärenden samt försäkringsinformation till respektive avtalspart.

Leasing/Hyra