Willis-logo

Willis Towers Watson Sweden AB
Att: Leasingskador
Box 7273
103 89 Stockholm
Sverige

Tel 08-463 89 70
kundservice@willis.com

Privacy notice - Willis Towers Watson Sweden AB
and Willis Towers Watson Oy Ab


Skadeanmälan

Loggo
  
Allrisk Leasing/ Hyra       Avbryt     För musen över länkar så får du hjälp.
Skriv gärna ut anmälan innan den skickas
Leasingtagare
Företagsnamn * Adress: * Tel: *
Postnr: * Mobil:
Kontaktperson: Ort: * Email:
Reparatör
Företagsnamn: * Adress: Tel:
Kontaktperson: Postnr: Mobil:
Ort: Email:
    
Skadedatum: *(yyyy-mm-dd)   Skadeplats: *
Anmälan avser objekt
AvtalsnrModellSerienrKategoriObjekt
Maskinskaderapport
* Välj i rullisten den skadehändelse som närmast beskriver hur skadan uppkommit.

* Avser skadan en elevpc?
* Går föremålet att reparera?

Totalkostnad för ny likvärdig utrustning exklusive moms: ( signs left)

Totalkostnad exkl. moms (fylls i av leverantör/reparatör):

Härmed intygas att ovanstående lämnade uppgifter är korrekta

Ort: *    Datum: *    Anmälare: *